• Kvalificirano osoblje
 • Zdravlje korisnika
 • Zdravstveni tretmani
 • Aktivnosti za starije
 • Zdrava prehrana
 • Kvalificirano osoblje

  Kvalificirano osoblje

 • Zdravlje korisnika

  Zdravlje korisnika

 • Zdravstveni tretmani

  Zdravstveni tretmani

 • Aktivnosti za starije

  Aktivnosti za starije

 • Zdrava prehrana

  Zdrava prehrana

Tiha dob, dom za starije i nemoćne osobe.

Novouređ‘eni dom Tiha Dob na Bukovačkoj cesti pruža uslugu smještaja trajno i dnevno starijim i nemoć‡nim osobama. O Vašem zdravlju brinuti će naš zdravstveni tim medicinskih sestara i njegovateljica.

Upoznajte naš zdravstveni tim

U cilju osiguranja najviše razine i kvalitete usluge na raspolaganju Vam stoji naš zdravstveni tim sastavljen od     osoblja sa adekvatnim i dugogodišnjim iskustvom.

 • Dr.Zdenka Truhek

  Dr.Zdenka Truhek Kardiologija

  Medicinski fakultet – Zagreb Veljača 2009 do Prosinac 2010 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed…

 • Dr. Željka Trpek

  Dr. Željka Trpek Kardiologija

  Medicinski fakultet – Zagreb Veljača 2009 do Prosinac 2010 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed…

 • Dr. Mladen Tikvić

  Dr. Mladen Tikvić Terapeut

  Medicinski fakultet – Zagreb Veljača 2009 do Prosinac 2010 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed…

Ostali doktori

Utisci i dojmovi

Novouređ‘eni dom Tiha Dob na Bukovačkoj cesti pruža uslugu smještaja trajno i dnevno starijim i nemoć‡nim osobama.

 • tiha-dob-osobe-03

  Novouređ‘eni dom Tiha Dob na Bukovačkoj cesti pruža uslugu smještaja trajno i dnevno starijim i nemoć‡nim osobama. O Vašem zdravlju brinuti će naš zdravstveni tim medicinskih sestara i njegovateljica.

  Željko Kralj, ENT Department

 • tiha-dob-osobe-01

  Novouređ‘eni dom Tiha Dob na Bukovačkoj cesti pruža uslugu smještaja trajno i dnevno starijim i nemoć‡nim osobama. O Vašem zdravlju brinuti će naš zdravstveni tim medicinskih sestara i njegovateljica.

  Zdenka Pragin, Skin Care

 • tiha-dob-osobe-02

  Novouređ‘eni dom Tiha Dob na Bukovačkoj cesti pruža uslugu smještaja trajno i dnevno starijim i nemoć‡nim osobama. O Vašem zdravlju brinuti će naš zdravstveni tim medicinskih sestara i njegovateljica.

  Dragica Drvenjak, Dental Care